Menu

11-02-2021

Ontwikkelvisie IJsseldijk e.o. Krimpen aan den IJssel

Sinds deze week staat de Ontwikkelvisie IJsseldijk en omgeving online op de Gemeentelijke site. Aan deze ontwikkelvisie hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om een mooi toekomstbeeld van een van de laatste stukjes langs de Hollandse IJssel in Krimpen vorm te geven. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente, Akro Consult en RhO.

Het gebied is een mix van buitendijkse bedrijfslocaties en een binnendijks gebied met historische boerderijen en dijkbebouwing. Het is tevens het stukje IJsseldijk waar de oorsprong van Krimpen aan den IJssel ligt. De Gemeente stelt dat de bedrijvigheid eindig is en op termijn vervangen mag worden voor woningbouw. Belangrijk daarbij is dat daarbij de zichtbaarheid van de Hollandse IJssel, vergroening en een looproute langs de rivier mogelijk gemaakt worden. Voor het binnendijkse gebied is een verkavelingsprincipe voorgesteld die past bij de historische setting. 

Al met al spannend hoe de omgeving hierop gaat reageren.

Meer actueel