Menu

Tineke Könst en Peter Hersbach zijn het gezicht van Hersbach en Könst Architecten.

Zowel Tineke als Peter zijn al jaren werkzaam in het vak. Het Rotterdams bureau bestaat sinds 2003 en heeft al menig project gerealiseerd. Het bureau heeft kennis en ervaring op het gebied van woningbouw, kantoren, landschap en infrastructuur. De kracht van het bureau ligt in de manier hoe zij omgaat met complexe opgaven.

We hebben een prachtig beroep

Mooie dingen maken die passen in hun omgeving. Dat is een drijfveer en ons handschrift. Ontwerpen is voor ons zoeken naar de ultieme oplossing. Analyse van de plek, omgeving, programma en onderzoekwat nu werkelijk de juiste ingreep gaat worden. Met deze zoektocht kom je uiteindelijk tot de ultieme oplossing. In onze zoektocht bewegen we ons tussen architectuur en stedenbouw en schakelen we tussen de verschillende schaalniveaus. Dat maakt ons vak ook zeer uitdagend.

Een gebouw moet meer zijn dan alleen een vertaling van het programma. Het moet zich naadloos voegen in z’n omgeving en de plek verrijken. En dat doe je met goede architectuur. We laten dat ook zien in onze plannen: tot op het laatste detail uitgedacht en uitgewerkt, op welke schaal dan ook.

Bouwen en kwaliteit maken

Kwaliteit maken doe je op verschillende niveaus, in ontwerp, in uitwerking en in verschijningsvorm. Kwaliteit is de (ontwerp)vraag op een juiste en op een volledige manier beantwoorden. Maakbaarheid en (bouw)kwaliteit van het detail vinden we belangrijk in onze architectuur. Bouwen zit in ons DNA.

Kwaliteit zit niet alleen in ons werk, maar ook in communicatie. We zoeken altijd de dialoog met onze klanten, maar ook met alle andere spelers in het proces. We beseffen dat we ons werk niet alleen kunnen klaren. Want alleen gezamenlijk kom je tot het beste eindresultaat.

Initiatief nemen

Als bureau willen wij graag het initiatief nemen om projecten te initiëren en te investeren in kansen. Dit doen we met een drive om onze omgeving beter te maken en kwaliteit aan onze gebouwde omgeving toe te voegen. En wij dagen graag onze partners daar in uit. Want dat brengt die juiste dialoog op gang om te komen tot een hoge kwaliteit en de juiste keuzes in ons werk.