Menu

Het Waaltje

Soms zijn er locaties die door de huidige invulling vragen voor een herontwikkeling. Deze locatie aan de Noldijk in Barendrecht vroeg daarom. De locatie gelegen aan de Waal was ingevuld met kassen en kleine schuren. Het gebied werd niet meer gebruikt als boerengrond en verpaupering was zichtbaar. Op basis van de uitgangspunten welke door de Gemeente was geformuleerd is een landschappelijk plan bedacht met op specifieke plekken verschillende soorten woningen. Deze zijn geclusterd en hebben elk hun eigen karakter. Tegelijkertijd wordt het gehele terrein landschappelijk ingevuld en openbaar gemaakt. De locatie verbindt zich met de andere ontwikkelingen in de zuidpolder waaronder het tegeoverliggende Landgoed Ziedewij. De inrichting van woningbouw op bepaalde plekken en landschap van knotwilglanen, moestuinen, boomgaarden maken het gebied heel speciaal

Haalbaarheidstudie: 2018

Opdrachtgever: Waaltje bv
Stedenbouwkundig plan: Hersbach en Könst Architecten i.s.m. Urban Synergy
Woningbouw: Hersbach en Könst Architecten