Menu

Landschapsplan CPA

Tussen de A9 en het voormalig KNSF-terrein ligt het voormalig slibterrein van de gemeente Amstelveen Met de ontwikkelingen op het voormalig KNSF-terrein wordt ook het slibterrein op termijn opgeheven en landschappelijk ingericht.

In samenwerking met Kees Tolk Ontwerp is een plan gemaakt dat enerzijds de randvoorwaarden invult en anderzijds het voormalige veenlandschap van deze polder op een andere manier weer terugbrengt. Daarbij is rekening gehouden met de schaal van het omliggende landschap van de A9 en de bebouwing op het KNSF-terrein.

Het landschapsplan omvat de gehele inrichting van het gehele terrein. entraal op het terrein ligt een aarden wal. Deze wal, rijksmonument, is een restant van de stelling van Amsterdam. De verdedigingswal is gerestaureerd. rondom deze wal is een verblijfsgebied gerealiseerd als een arena. Verschillende banken maken het mogelijk hier te vertoeven in pauzes. Vanuit monumenten is ter aanvulling een kanon op een affuit toegevoegd aan het monument.

Ontwerp: 2010; Uitvoering 2011

Ontwerp: Hersbach en Kömst Architecten i.s.m. Kees Tolk Ontwerp; Opdrachtgevers: Gemeente Amstelveen; Mourik Groot Ammers bv; Civiele Aannemer: Mourik Groot Ammers bv