Menu

Baljuwplein

Onderdeel van een grote aanpak van de N493 is een verbetering en uitbreiding van het verkeersplein Baljuwplein in Spijkenisse. Deze rotonde diende geheel te worden gefundeerd en uitgebreid met een extra rijstrook aan de binnenzijde van de rotonde. De problematiek van deze vraag lag in het feit dat onder het verkeersplein een busbaan en fietstunnel in een verdiept door liep in een grote open tunnelbak. Juist de uitbreiding diende over deze constructie te worden gebouwd. Complexitteit daarbij was dat de tijdsperiode voor realisering binnen een hele korte tijdsperiode diende te gebeuren en afsluiting zo veel mogelijk diende te worden vermeden.

Zonder de bestaande constructie te belasten is een nieuwe constructie bedacht die uitkraagt over deze tunnelbak heen en de gewenste uitbreiding van de rotonde mogelijk maakt. Deze “pergola-constructie” maakt dat met een relatief slanke constructie de openheid van de tunnelbak gehandhaafd blijft. De openheid laat daglicht toe en de constructie zorgt voor overzicht voor fietsers.

Voor het plein is tevens een beplantingsplan gemaakt voor het binnenterrein in samenwerking met Kees Tolk Ontwerp.

Ontwerp: 2016 realisatie: 2017; Verkeersplein; Spijkenisse; tender; gerealiseerd

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland uitvoering: Mourik Groot Ammers m.m.v. Kees Tolk; Visualisaties: Rozendaalcity.com