Menu

Bebouwingsstudies Het Parc

Het stedenbouwkundig plan voor het voormalig terrein van de Kruitfabriek KNSF, is een ontwikkeling van kantoren en bedrijfsruimte, gelegen langs de A9 en rivier de Amstel. Het is een geïntegreerd stedenbouwkundig plan waarin architectuur, landschap, water, infrastructuur en parkeren op elkaar zijn afgestemd. Het terrein omvat een aantal clusters gebouwen welke gegroepeerd zijn rondom een opgetild maaiveld. Onder de gebouwen en dek wordt geparkeerd. Door dubbel grondgebruik wordt een efficiëntie betracht, welke maximaal ruimte overlaat voor landschap. Er wordt veel aandacht besteed aan de detaillering en materialisatie van het terrein. Hersbach en Könst Architecten heeft voor verschillende mogelijke bedrijven bebouwingsstudies gemaakt in opdracht van MAB.

Project: 2004 – ..; Diverse bebouwingsstudies en verdere uitwerking

Opdrachtgever: MAB Development bv; Landschapsinrichting: Hersbach en Könst Architecten i.s.m. Kees Tolk Ontwerp;