Menu

Werf van Duyvendijk

Voor de werf en omgeving is een stedenbouwkundige visie gemaakt voor de herbestemming van de voormalige scheepswerf Van Duijvendijk & zn. De herbestemming van de werf is een grote kans voor Krimpen aan den IJssel. De werf kan als een “balkon” voor Krimpen fungeren, waarmee Krimpen weer echt “aan den IJssel” komt te liggen.

Binnen de visie is rekening gehouden met een verdergaande ruimtelijke ontwikkeling voor het gehele gebied van deze zelling, waarbij bedrijvigheid mogelijk wordt vervangen door woningbouw vergelijkbaar met andere zellingen. De visie gaat uit van een groene oever en een ervaarbaarheid van rivier en getijden door diverse doorzichten vanaf de dijk. De positie van het woongebouw is afgestemd op latere ontwikkelingen. Het woongebouw staat haaks op de IJssel en evenwijdig aan de kavelgrens. Een wegprofiel zorgt voor voldoende afstand tot de huidige hal (Karwei).

De bedoeling is de twee houten monumenten geheel te restaureren en een nieuwe functie te geven. De kades worden toegankelijk en openbaar. De helling wordt gedeeltelijk heropgebouwd. Belangrijk is dat het karakter van de scheepsbouw ervaarbaar en zichtbaar blijft.

Ontwerp: 2009 / 2010 ; Herontwikkeling en restauratie van voormalige scheepswerf Van Duijvendijk & Zn.

Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel; Projectmanagement Gemeente: Thijs van Dorssen Vastgoedmanagement; Stedenbouwkundige supervisie: Stuffers Stedebouw