Menu

Woongebouw

Het plan is onderdeel van een stedenbouwkundig plan welke de herontwikkeling van de oude voormalige scheepswerf van Duyvendijk behelst. Voor het woongebouw werd een meervoudige opdracht uitgeschreven.

De schaal van het woongebouw moest in overeenstemmnig met de werf woren ontworpen. Een “pandsgewijze” opbouw van het blok breekt het volume en brengt het in de juiste schaal. Het woongebouw is een langgerekt volume welke van de dijk tot aan het water reikt. Het is opgedeeld in een vijftal portieken die de woningen ontsluiten. De portieken ontsluiten per laag drie woningen. De woningen hebben een tweezijdige oriëntatie krijgen en zijn in verschillende configuraties te schakelen. De woningen kunnen daarom verschillende groottes aannemen, variërend van 85 m2 BVO tot 205 m2 BVO. De koppen van het langgerekte gebouw zijn verbijzonderd en draaien daarbij naar rivier en dijk. Deze kopwoningen zijn bijzonder en oriënteren zich naar drie zijden.

Het gebouw verschilt in hoogte van twee lagen aan de dijk naar totaal vijf lagen aan de rivier. De gevel van het gebouw is opgebouwd uit baksteen en een houtconstructie van houten kolommen en binten. Deze traditionele constructie draagt de achtergelegen balkons. De houtconstructie is een knipoog naar de scheepswerf, waar houten schepen werden gebouwd, en naar de houten constructie van de loodsen. Samen met de bakstenen gevels toont het de traditie van onze bouwpraktijk. Conform de stedenbouwkundige visie is het gebouw de scheiding of overgang tussen de pleinachtige ruimte van de werf en het toekomstige groene gebied van de zelling. Een toekomstige looproute langs het water van steigers sluit aan op een onderdoorgang onder het blok door.

Ontwerp: 2011 Meervoudige opdracht; Krimpen aan de IJsel; woongebouw; appartementen; tender, scheepswerf Van Duyvendijk;

Ontwerp: Hersbach-Architecten Opdrachtgever: Hillgate properties