Menu

Expertise

Hersbach en Könst Architecten werken als bureau op professionele wijze aan de diverse projecten. We zijn vertrouwd met BIM en hebben ruime ervaring met ontwerpen en bouwen in diverse procesvormen voor zowel professionele opdrachtgevers, overheden en particulieren. Naar behoefte doen we dit in een netwerk samen met professionele partners.

Ons werk heeft een brede scope van stedenbouw en architectuur. Alle projecten hebben gemeen dat de context van de plek en situatie uitgangspunt is en een haast ambachtelijke manier van uitwerking en uitstraling krijgen. Dit kenmerkt ons werk, met aandacht en kwaliteit.

Ervaring

We hebben een gedegen kennis over bouwen, over materialen en het proces van ontwikkelen en realisatie. Dit maakt dat we een professionele begeleiding en een gedegen ondersteuning aan onze opdrachtgevers kunnen geven.

Bouwen gaat niet alleen over ontwerpen en bouwen. Een integraal ontwerp vraagt inlevingsvermogen voor de belangen van andere partijen. Elke opdrachtgever vraagt een eigen specifieke aanpak afgestemd op persoon, opgave en proces. Die brede kennis en ervaring is een belangrijke eigenschap die we inzetten om proces en ontwerp integraal te benaderen in de verschillende fases.

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden wij zeer belangrijk. Een duurzaam ontwerp is een geintegreerd ontwerp met waarde voor zijn omgeving, ook op de lange termijn. Onze projecten worden zo duurzaam mogelijk ontworpen, energie technisch maar ook in materiaalkeuze en bouwmethodiek. Dit vraagt een betrokken houding van alle deelnemende partijen in een ontwerp en bouwproces. We beseffen dat de voetafdruk op deze wereld van ons werk een belangrijke verantwoordelijkheid vraagt.

BNA

Hersbach en Könst Architecten is lid van de branche organisatie BNA. We vinden dit belangrijk. Daarmee conformeren wij ons aan kwaliteit en gedragsregels die onze branche organisatie heeft opgesteld. Als bureau dragen we het kwaliteitskeurmerk van de BNA. Hersbach en Könst Architecten heeft het manifest circulair bouwen van de BNA ondertekend.