Menu

Brug

De hoofdstraat, de Doctor van Noortstraat welke dwars door het dorp Stompwijk heen loopt is een drukke doorgaande weg geworden. De drukte van het sluipverkeer van de A4 is onhoudbaar voor het dorp. Een rondweg om het dorp heen is daarom de oplossing. Deze moet ingepast worden tussen alle bestaande bebouwing en ingepast in het landschap. Daarom is onderdeel van de nieuw aan te leggen weg de realisering van drie bruggen en een coupure.  

De grootste brug is de de brug over de Nieuwe Vaart. Deze brug overspant een boezemwater maar is tevens de verbinding tussen twee polders. Door het grote hoogte verschil tussen de twee polders is er een verschil in aanlanding van de brug. De aanlanding aan de Groote Westeindsche Polder heeft een landhoofd welke afgewerkt is met grove keien als verwijzing naar de bebouwing en verkeer rondom het landhoofd. De aanlanding aan de zijde van de Meeslouwerpolder is veel landschappelijke uitgewerkt. De brug land op het talud en trekt door over het talud heen. Een zachte landing in het groene weidegebied van deze polder en welke het hoogteverschil van beide zijden tevens benadrukt.

De pijlers van de ondersteuningen lopen in beide richtingen schuin weg naar een minimale voet. De pijlers verjongen naar de onderzijde alvorens weer te verbreden. voet en pyloon zijn als een geheel vormgegeven om het beeld van stapeling te voorkomen. De randen van de brug loopt schuin weg deels naar boven een deels naar beneden. Daardoor ontstaat er een kleurverschil door schaduwwerking wat de smalle bovenrand zal benadrukken. Deze rand loopt verder over het talud van de aanlanding aan de Meeslouwerpolder. 

De andere bruggen en de Coupure hebben een gelijke detaillering en afwerking waardoor het een familie wordt. Een familie die is afgeleid van de bestaande bruggen over de vaarten. Daarmee wordt de rondweg een wezenlijk onderdeel van het dorp Stompwijk.

Ontwerp 2019; Meervoudige studie

Opdrachtgever Gemeente Leidschendam/Voorburg; Hoofdaannemer: Mourik Groot Ammers; Aannemer bruggen VOBI; Visualisatie: RozendaalCity.com