Menu

Zwaansheulbrug

Ontwerp Reconstructie van de oorspronkelijke brug over de Strijp t.p.v. de N466.

Als onderdeel van een grote reconstructie van de de N222 tot aan de N466, bij de entree van de Bloemenveiling FloraHolland Naaldwijk diende de brug over de Strijp vervangen te worden. Als een van de 9 oude “Westlandse bruggen” was deze brug toe aan vernieuwing. Het kon de huidige belasting niet meer aan van het huidige verkeer. Daar het voor de Gemeente Westand historisch gezien een belangrijk object is, diende de brug conform het oude beeld terug te worden gebouwd.
Alleen de eisen waren dusdanig veranderd dat de brug veel zwaarder en met een grotere overspanning moest worden gerealiseerd. De brugoverspanning werd vergroot van 5 naar 10 meter. Het brugdek werd drie keer zo dikker als oorspronkelijk en de doorvaart onder de brug met 30 cm verhoogd. Maatvoering die dusdanig creativiteit nodig had om dit onzichtbaar in het beeld van de brug weg te werken.
Voor de brug zijn de oorspronkelijke details weer teruggebracht. Zelfs oorspronkelijke elementen als de natuurstenen kommen en de beëindigingen van het hekwerk zijn opnieuw gebruikt. Het metselwerk is geheel uitgevoerd in staand verband. Daarnaast is een schotconstructie weer teruggebracht op verzoek van het Waterschap. Met de grotere brugoverspanning was ook dit een uitdaging.

Ontwerp 2019; realisering 2020; Zwaansheulbrug; N222; N466; gerealiseerd

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland; Aannemer Mourik Groot Ammers; Constructie Sweco; Bouwkundige Aannemer Boonzaaijer.