Menu

Stedenbouwkundige studie

Om de centra heen van kleinere gemeenten bevind zich vaak oude bedrijvigheid. Voor dit soort gemeenten zijn deze locaties vaak knelpunten en mogelijkheden voor herontwikkeling. Ook deze locatie kan op deze manier getypeerd worden.

De locatie van een oude kist- en palletfabriek wordt omgevormd tot een nieuw woongebied. Het gebied is een menging van grondgebonden woningen en appartementen.

Het woongebied is eenzijdig ontsloten en blijft voor een groot deel alleen toegankelijk voor langzaam verkeer en voetgangers. Daardoor ontstaat er een semi-openbaar gebied welke uitstekende speelplekken zijn voor kinderen en het gebied naadloos aansluit aan de oude structuur van het dorp.

Haalbaarheidstudie: 2005 Programma:32 woningen en 24 appartementen

Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling West bv