Menu

Stedenbouwkundig plan

Kakolanmaki Hill is een gebied met 3 niet meer in gebruik zijnde gevangenissen op een van de groene heuvels binnen de stad Turku. De vraagstelling was een nieuw gebruik voor de huidige gebouwen te bedenken en te ontwerpen en daarnaast het gebied beter te laten aansluiten aan de bestaande stedelijke structuur.

Het terrein is een van de groene heuvels in het voor de rest vlakke Turku. Het gebied ligt tussen de haven en het centrum Het is een scharnierpunt voor nieuwe programma's die haven en stad versterken. De drie gevangenissen gebruikten de gehele heuvel, waardoor het gebied afgesloten was van de rest van de stad. Nieuwe stedelijke functies en zo’n 60.000 m2 BVO aan woningbouw zorgen dat het aan de rand van het centrum liggende gebied een natuurlijke connectie krijgt met de stad. De bebouwing is geconcentreerd om ruimte te houden voor het bijzondere landschap van "Kakolanmaki Hill". Het groene karakter van het gebied geeft een kans om een nieuw stadspark te maken aan de rivier. Een stelsel van verbindingen zorgt voor een aantakking aan de stad voor het nu geïsoleerde gebied. De concentratie van bebouwing maakt het mogelijk parkeren duurzaam en uit het zicht op te lossen. Het programma omvat naast wonen een hotel, incubating offices, kantoorruimte, horeca, een bibliotheek voor nieuwe media, bioscoop en congresruimte.

Prijsvraag: 2004

Opdrachtgevers: City of Turku, Finland.