Menu

Shortstay

De opzet van het plan is een wooncomplex te realiseren met voorzieningen voor buitenlandse personen die voor korte of langere tijd vanuit het buitenland in deze regio zullen werken. Deze “expats” hebben hier de mogelijkheid om een hoogwaardige woonomgeving te verkrijgen met gelijk-gezinden. De bedoeling is een aantal woongebouwen te realiseren met daarbij een aantal hoogwaardige voorzieningen als fitnessruimte, zwembad en tennisbaan.

De locatie ligt tussen het oorspronkelijke lint van de Veenweg en de toegangsweg van het zuidelijk deel van het woongebied Leidschenveen. De locatie ligt strategisch door de nabijheid van de British School, welke aan de overkant van de toegangsweg wordt gerealiseerd. Het geheel is in een landschappelijke setting opgezet, welke referenties heeft met de oude lintbebouwing en de boerenerven. Als bebouwingsopzet is gezocht naar enerzijds aansluiting te vinden bij het stedenbouwkundig plan voor Leidschenveen en anderzijds een uitstraling van een ensemble voor de totale ontwikkeling.

Het programma bestaat uit een mix van gezinswoningen en een aantal 2 kamer appartementen. De appartementen zijn ondergebracht in het hoofdgebouw, “de Boerderij”. ‘De Boerderij”, staat op de oude positie van een woning aan de Veenweg. Daaromheen staan kleinere bebouwing als schuren rondom de boerderij. Parkeren is verborgen onder een opgetild maaiveld. De bebouwing is zodanig qua grootte en vorm dat meerdere differentiaties en woningtypen mogelijk zijn.

Het terrein wordt ontsloten vanaf de Veenweg. De strook groen langs de Veenweg en de bebouwing krijgt een opzet als een boomgaard, die aansluit op de boerderij-achtige invulling. Een erf organiseert de ontsluiting van de bebouwing.

Ontwerp: 2009; Wooncomplex voor “expats” bestaande uit 16 appartementen, 10 woningen en voorziening

Opdrachtgever: Remmelink Development