Menu

Appartementgebouw Bermweg

Op een locatie op de hoek van de Capelseweg en Bermweg is een tweetal blokken ontworpen met 28 woningen. De locatie is lastig door de hoge geluidsbelasting en handhaving van parkeerplaatsen te behoeve van de aanwezige kerk op de Bermweg. Door de twee blokken haaks op de Capelseweg te situeren en op te tillen worden deze randvoorwaarden opgelost. Daarmee komt ook de gehele ontwikkeling te liggen aan de Bermweg en wordt het niveauverschil in de locatie opgelost. De blokken zijn ongelijk van hoogte en hebben een zadeldak. Deze vorm van de blokken strookt met het lintkarakter van de Bermweg, maar de grootte communiceert met de blokbebouwing langs de Capelseweg. Door de dakbedekking langs de gevel door te trekken wordt het volume opties lager en in verhouding tot de woonbebouwing in de directe omgeving. In het dakvolume zijn woningen opgenomen. Een combinatie van antraciete gevelpannen, geelbruine gevelsteen en houtbekleding zorgt voor een ambachtelijke en natuurlijke uitstraling.

Opdrachtgever: Eigenaar Woningbouw: 28 woningen in twee blokken Ontwerp 2014; Ontwikkeling: Heijmans Vastgoed bv Aannemer: Heijmans bv