Menu

Parkeergarage Trekvliet

Het plan is een ontwerp voor de locatie van de parkeergarage aan de Trekvlietzone in Deelgebied 1. Het betreft kavel welke is ingeklemd tussen twee torenvolumes van 120 en 50 meter hoog. Het plan  een openbare parkeervoorziening voor de gehele omgeving.

In de 19e eeuw was de Binckhorst een veen weidelandschap met het landgoed de Binckhorst als een van de landgoederen in de Vlietzone. Met de realisering van een parkeervoorziening wordt er een mogelijkheid geschapen om het landschappelijke kwaliteit van de landgoederen te versterken in het gebied door een daktuin boven op deze garage te realiseren. Deze daktuin vergroot de biodiversiteit in de Binckhorst en draagt bij aan de leefkwaliteit van de omliggende bewoners. De daktuin wordt aangeplant met bomen, heesters, bloemen en planten die een natuurwaarde, maar ook een gebruikswaarde hebben. Centraal in de tuin staat een paviljoen in de tuin. Het paviljoen, de orangerie en de golvende haag zijn elementen die refereren naar de “kasteeltuinen” van weleer. De tuin is opgedeeld in formele delen grenzend aan de twee torens en een landschappelijk deel in het midden. Dit deel van de tuin, een pluktuin van bloemen en fruit geeft ook een extra waarde voor de gehele buurt.

Deze kwaliteit wordt doorgetrokken in de gevels van het gebouw. Groene gevelvlakken met groenblijvende beplanting zorgen ervoor dat vogels makkelijker de weg van de laanbomen naar boven vinden en ook in de daktuin hun verblijf en voedsel kunnen zoeken. De gevel gemaakt van houten lamellen welke overlappend onder een hoek staan om lichtdoorstraling te voorkomen, verzacht de gevelwand en is complementair naar de groene ambitie. Een wisseling van breedtes zorgt voor een moiré effect in de gevel. De gevel van de plint van het gebouw is een verwijzing naar de naoorlogs industrie loodsen en werkplaatsen waar een betonskelet ingevuld werd met baksteen. Deze gaf de gebouwen schaal en een ritme welke in de plint van dit gebouw weer terugkomt.De plinthoogte van 9 meter correspondeert met vele loodsen en werkplaatsen in de Binckhorst zelf. Het gebouw leest daarom als een werkplaats met daarop een duurzame gevelwand als nieuw toegevoegd element.

Ontwerp 2019; Meervoudige studie

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag; Ontwikkeling: Heijmans Vastgoed bv; Constructie: Zonneveld ingenieurs; installatieadvies: KVMC - Management & Consultancy; Visualisaties: 3D Capacity