Menu

Woonblokken Paul Krugerweg

Het plan betreft een herontwikkeling van het terrein van een oude broodfabriek in een woongebied ten noorden van het centrum van Haarlem. De locatie ligt aan de Paul Krugerkade en aan de rand van het Nelson Mandelapark. De bedoeling is dat het woningbouwplan het park in zich opneemt en verlengt richting het Spaarne toe. Aan de andere zijde van de locatie is een winkelcentrum gesitueerd.

Door de woningbouw te clusteren in 3 woonblokken wordt maximaal ruimte gelaten voor park. Tussen de blokken wordt het park opgetild om onder een dek een parkeervoorziening te maken. Totaal zijn er 124 parkeerplaatsen voorzien in deze parkeervoorziening. Het dek is groen ingericht en van zowel de parkzijde als de Paul Krugerkade te betreden. Luie trappen brengen de bezoeker naar boven. Zitjes en groen zorgen voor een aangename verblijfsruimte.

De drie woonblokken zijn opgebouwd met enerzijds 11 woningen per laag en anderzijds 9 woningen per laag.De woningen zijn gegroepeerd rondom een atrium en oost of west georiënteerd. Onder het grootste blok is een nader indeelbare commerciële ruimte gesitueerd. Deze oriënteert zich op het winkelcentrum. Door deze situering wordt het bestaande parkeerplein, in plaats van een achterzijde, het centrale punt van het winkelcentrum. De andere twee blokken oriënteren zich op het park. Het park wordt daardoor veranderd van een anoniem gebied naar een sociaal en groen centrum van de wijk.

Ontwerp: 2009; 3 woonblokken met totaal 141 woningen en 1500 m2 commerciële ruimte. appartementen; woonblok; studie

Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling West bv, Dordrecht Aannemer: Van Wijnen West bv, Dordrecht