Menu

01-09-2020

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - A59

In het voorjaar zijn we als ontwerpende partij toegevoegd aan het designteam Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. In opdracht van Besix en Mourik is een groep ingenieurs bezig om dit project uit te werken. De gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is een kwaliteitsimpuls voor de A59 en omgeving en een samenwerking van meer dan 20 partijen waaronder overheidssinstanties.

Doel is de A59 veiliger te maken en een beter doorstroming te bewerkstelligen door een aantal op en afritten op te heffen. Om de bereikbaarheid van het gebied wel te waarborgen zijn een aantal ingrepen nodig in de infrastructuur die bestaande verbindingen in stand houden. Daarnaast is het een kans om fiets en recreatieverbindingen te maken en de ecologische hoofdstructuur in het gebied te versterken. Het project is een van de 9 gebiedsopgaven uit de structuurvisie ruimtelijke ordening en de provinciale gebiedsagenda.

Onze rol is hierbij voor diverse "kunstwerken" (bruggen, viaducten, tunnels) de esthetische input te geven en deze vorm te geven. Daarbij proberen we een samenhang in de diverse objecten te krijgen die moeten worden gemaakt of aangepast. De diversiteit van de kunstwerken en de ligging maakt dat het een uitdaging is dit tot een familie te krijgen. De komende jaren zal dit project gerealiseerd worden.

 

 

Meer actueel