Menu

21-01-2020

Reconstructie Zwaansheulbrug Gemeente Westland

In samenwerking met Mourik hebben we het afgelopen jaar aan de reconstructie van de Zwaansheulbrug nabij de bloemenveiling Westland gewerkt. De bestaande brug was niet meer geschikt om het vele en zware verkeer over de weg te dragen. Een nieuwe brug was noodzakelijk. Daar hij onderdeel vormt van de reeks historische bruggen in het Westland is dat met dezelfde lay-out als de oude brug. Met dien ter verstande dat hij een twee keer zo grote overspanning zal hebben. Mourik heeft de oude brug nu afgebroken en is hard bezig om de nieuwe brug te realiseren. Dit jaar zal het verkeer weer over de nieuwe brug kunnen rijden.

Meer actueel