Menu

01-07-2020

Toevoeging aan project landschap Amstelveen

In 2015 zijn we op verzoek van de belegger van de naastgelegen kantoren begonnen met een studie voor een verbetering van het parkeer probleem op het terrein van Het Parc te Amstelveen. door de beperkte ruimte en overmaat aan auto's stonden ze op verschillende niet gewenste plekken. Daarnaast was het ook voor Schiphol gangers een uitgelezen plek om zonder kosten hun auto te stallen.

Om dit allemaal te voorkomen en te verbeteren is er een parkeervoorziening bedacht in de strook tussen de A9 en de bebouwing van het Parc. Deze wordt landschappelijk ingepast. Drie "ogen" liggen op eilanden in een landschappelijke waterbiotoop. Een mooie toevoeging aan het totale businesspark.

Alleen de voortgang was een dilemma. De hoeveelheid partijen die allemaal iets te zeggen over te zeggen hadden zorgde voor vertraging van de realisering vna het plan. Maar kort geleden is toch eindelijk een belangrijke stap gezet. Rijkswaterstaat draagt grond over aan de Gemeente Amstelveen, het college verleend medewerking aan de realisering en wij hebben een omgevingsvergunning kunnen indienen. Gaat het er toch van komen?

Meer actueel